Eindoordeel
home   nl/ en
2013
Introductie bij het eindoordeel

U kunt de volledige resultaten voor 2013 (examenjaar 2012) hieronder downloaden. In de excelbestanden staan de scholen georderd op onderwijstype. U kunt ook excelbestanden downloaden per onderwijstype waarin de geschatte CE-cijfers per vak en school staan gepubliceerd, alsook de verschillen tussen het SE en het CE cijfer.

Het excelbestand "per onderwijstype" laat per school de kernindicatoren zien, inclusief het eindoordeel. De achterliggende cijfers bestaan uit het aantal onvoldoende vakken, het aantal onvoldoende kernvakken, het gemiddeld SE cijfer, het gemiddeld CE cijfer, het bovenbouw rendement, het slaagpercentage eindexamen, het gemiddeld advies derdeklas, het percentage tussentijds ingestroomde leerlingen, het percentage LWOO leerlingen (alleen voor het VMBO), het percentage leerlingen uit armoede probleem cummulatiegebied, de sociaal economische samenstelling van de leerlingpopulatie en het aantal vakken met te hoge SE cijfers. het bestand "geschat CE cijfer en verschil SE-CE" geeft per school en per vak de geschatte gemiddelde CE cijfers van de geslaagde kandidaten weer. Een lege cel in de excel bestanden betekent dat de Onderwijsinspectie deze gegevens van de school niet ontvangen heeft en in dat geval hebben wij in de berekeningen het gemiddelde per schooltype gebruikt.

Per onderwijstype
VMBOb VMBOk VMBOgt HAVO VWO
Per onderwijstype: geschat CE-cijfer en verschil SE-CE
VMBOb VMBOk VMBOgt HAVO VWO