Archief: resultaten
 home   nl/ en
2012
EEN KORTE SAMENVATTING

Het aantal scholen dat voor dit jaar werd beoordeeld, is 2.769, waaronder 482 VMBOb-scholen, 496 VMBOk-scholen, 791 VMBOgt-scholen, 492 HAVO-scholen, and 508 VWO-scholen. Het percentage scholen met een onvoldoende eindoordeel was het hoogst voor VMBO-k (40.9%), en het laagst voor VWO (14.7%). Een erg positief eindoordeel (dat wil zeggen een 8 of 9) was het minst gebruikelijk binnen VMBOk (23.5%), en het meest voorkomend binnen VMBO-b (40.7%).

U kunt de volledige resultaten voor 2012 (examenjaar 2011) hieronder downloaden. In deze excelbestanden staan de scholen per onderwijstype geordend op corop gebied. Voor elke school geven Schoolexamencijfer, Cijfer voldoende vakken, Aantal onvoldoende vakken, Aantal onvoldoende kernvakken, Bonuspunten toegevoegde waarde, Gemiddeld SE cijfer, Gemiddeld CE cijfer, Onvertraagd diploma halen, Slaagpercentage eindexamen, Gemiddeld advies derdeklas, Bonuspunten SE cijfers, en Aantal vakken met te hoge SE cijfers.

De andere excelbestanden per onderwijstype tonen de gemiddelden cijfers voor alle CE vakken van de geslaagde eindexamenkandidaten. Daarnaast vindt bevatten deze excelbestanden het verschil tussen de CE-SE cijfers per vak.

Ten slotte zijn er twee pdf files: een met het gemiddeld cijfer scholen 2012 per Corop gebied (PDF), en de andere met het gemiddeld cijfer voor scholen voor kleine, gemiddelde en grote scholen (=leerlingaantal) (PDF).

Toelichting bij de resultaten voor 2012.
ALLE RESULTATEN 2012