Archief: resultaten
 
home   nl/ en
2011
EEN KORTE SAMENVATTING

Het aantal scholen dat voor dit jaar werd beoordeeld, is 2.750, waaronder 478 VMBOb-scholen, 493 VMBOk-scholen, 797 VMBOgt-scholen, 484 HAVO-scholen, and 498 VWO-scholen. In totaal kreeg 22.5% van de scholen een onvoldoende eindoordeel. Het percentage scholen met een onvoldoende eindoordeel was het hoogst voor VMBOgt (30.6%), en het laagst voor VMBOb (13.0%). Een erg positief eindoordeel (dat wil zeggen een 8 of 9) was het minst gebruikelijk binnen VMBOgt (8.8%), en het meest voorkomend binnen HAVO (27.5%).
U kunt de volledige resultaten voor 2011 (examenjaar 2010) hieronder downloaden. In deze excelbestanden staan de 2.750 scholen per provincie geordend op postcode. Voor elke school geven we de score voor alle deelnemers (X0), de score voor de geslaagden (X1), de verwachte score op basis van instroom (X2), de snelheid van doorstroom (X3), en een eindoordeel (X4).

De excelbestanden tonen het aantal CE vakken waarbij X1 lager is dan 6.0, en het aantal kernvakken dat hiertoe behoort. Ook kunt u opzoeken welke CE vakken precies een gemiddelde score onder de 6.0 hebben opgeleverd. Daarnaast bevat het bestand voor elke school het slaagpercentage, alle componenten van de instroomcorrectie, en de twee componenten van de doorstroomsnelheid.

De Schoolprestaties voor 2011 zijn opgenomen in de vergelijking over 2009-2011. Deze vindt u in de Toelichting bij de resultaten voor 2011, waarin eveneens onderscheid wordt gemaakt tussen de resultaten van VMBOg en VMBOt.

SPSS Syntax
ALLE RESULTATEN 2011
2011

Alle scholen naar onderwijsniveau en eindoordeel X4 (in percentages)