Archief: resultaten
home   nl/ en
2010
EEN KORTE SAMENVATTING

Het aantal scholen dat voor dit jaar werd beoordeeld, is 2.747, waaronder 483 VMBOb-scholen, 493 VMBOk-scholen, 796 VMBOgt-scholen, 478 HAVO-scholen, and 497 VWO-scholen. In totaal kreeg 20.5% van de scholen een onvoldoende eindoordeel. Het percentage scholen met een onvoldoende eindoordeel was het hoogst voor VMBOk (29.4%), en het laagst voor VMBOb (10.9%). Een erg positief eindoordeel (dat wil zeggen een 8 of 9) was het minst gebruikelijk binnen VMBOgt (5.5%), en het meest voorkomend binnen VMBOb (27.8%).
U kunt de volledige resultaten voor 2010 (examenjaar 2009) hieronder downloaden. In dit excelbestand staan de 2.747 scholen geordend op postcode. Voor elke school geven we de score voor alle deelnemers (X0), de score voor de geslaagden (X1), de verwachte score op basis van instroom (X2), de snelheid van doorstroom (X3), en een eindoordeel (X4).

Het excelbestand toont het aantal CE vakken waarbij X1 lager is dan 6.0, en het aantal kernvakken dat hiertoe behoort. Ook kunt u opzoeken welke CE vakken precies een gemiddelde score onder de 6.0 hebben opgeleverd. Daarnaast bevat het bestand voor elke school het slaagpercentage, alle componenten van de instroomcorrectie, en de twee componenten van de doorstroomsnelheid.

De Schoolprestaties voor 2010 zijn opgenomen in de vergelijking over 2009-2011 (zie de Toelichting voor 2011) , alsook in de vergelijking over 2006-2010 (zie de Toelichting voor 2010) .

SPSS Syntax
ALLE RESULTATEN 2010
2010

Alle scholen naar onderwijsniveau en eindoordeel X4 (in percentages)