Archief: resultaten
home   nl/ en
2007
EEN KORTE SAMENVATTING

Het aantal scholen dat voor dit jaar werd beoordeeld, is 2.737, waaronder 484 VMBOb-scholen, 491 VMBOk-scholen, 782 VMBOgt-scholen, 480 HAVO-scholen, and 500 VWO-scholen. In totaal kreeg 19.4% van de scholen een onvoldoende eindoordeel. Het percentage scholen met een onvoldoende eindoordeel was het hoogst voor VMBOgt (29.1%), en het laagst voor VMBOb (6.0%). Een erg positief eindoordeel (dat wil zeggen een 8 of 9) was het minst gebruikelijk binnen HAVO (8.9%), en het meest voorkomend binnen VMBOb (32.3%).
U kunt de volledige resultaten voor 2007 (examenjaar 2006) hieronder downloaden. In dit excelbestand staan de 2.737 scholen geordend op postcode. Voor elke school geven we de score voor alle deelnemers (X0), de score voor de geslaagden (X1), de verwachte score op basis van instroom (X2), de snelheid van doorstroom (X3), en een eindoordeel (X4).

Het excelbestand toont het aantal CE vakken waarbij X1 lager is dan 6.0, en het aantal kernvakken dat hiertoe behoort. Ook kunt u opzoeken welke CE vakken precies een gemiddelde score onder de 6.0 hebben opgeleverd. Daarnaast bevat het bestand voor elke school het slaagpercentage, alle componenten van de instroomcorrectie, en de twee componenten van de doorstroomsnelheid.

De Schoolprestaties voor 2007 zijn opgenomen in de vergelijking over 2006-2010 (zie de Toelichting voor 2010) .
SPSS Syntax
ALLE RESULTATEN 2007
2007

Alle scholen naar onderwijsniveau en eindoordeel X4 (in percentages)