Archief: resultaten
home   nl/ en
2006
EEN KORTE SAMENVATTING

Het aantal scholen dat voor dit jaar werd beoordeeld, is 2.762, waaronder 488 VMBOb-scholen, 498 VMBOk-scholen, 792 VMBOgt-scholen, 482 HAVO-scholen, and 502 VWO-scholen. In totaal kreeg 18.3% van de scholen een onvoldoende eindoordeel. Het percentage scholen met een onvoldoende eindoordeel was het hoogst voor VWO (21.9%), en het laagst voor VMBOb (8.0%). Een erg positief eindoordeel (dat wil zeggen een 8 of 9) was het minst gebruikelijk binnen VMBOk (8.0%), en het meest voorkomend binnen VMBOb (28.9%).
U kunt de volledige resultaten voor 2006 (examenjaar 2005) hieronder downloaden. In dit excelbestand staan de 2.762 scholen geordend op postcode. Voor elke school geven we de score voor alle deelnemers (X0), de score voor de geslaagden (X1), de verwachte score op basis van instroom (X2), de snelheid van doorstroom (X3), en een eindoordeel (X4).

Het excelbestand toont het aantal CE vakken waarbij X1 lager is dan 6.0, en het aantal kernvakken dat hiertoe behoort. Ook kunt u opzoeken welke CE vakken precies een gemiddelde score onder de 6.0 hebben opgeleverd. Daarnaast bevat het bestand voor elke school het slaagpercentage, alle componenten van de instroomcorrectie, en de twee componenten van de doorstroomsnelheid.

De Schoolprestaties voor 2006 zijn opgenomen in de vergelijking over 2006-2010 (zie de Toelichting voor 2010).
SPSS Syntax
ALLE RESULTATEN 2006
2006

Alle scholen naar onderwijsniveau en eindoordeel X4 (in percentages)