Webdesign: Stan van Alphen, Roxanne Korthals, en Mark Levels.

Schoolcijferlijst
Laatste nieuws

10 juni 2014
Jaap Dronkers heeft besloten de jaarlijkse publicatie van de schoolcijferlijsten te beŽindigen. Lees hier de verklaring.

11 januari 2014
Dagblad Trouw reflecteert op de voor- en nadelen van het meten van schoolprestaties. Het artikel vindt u hier

14 december 2013
Het SE-CE verschil bij Engels in VWO, HAVO en VMBO-gt was door een syntax fout niet altijd correct. Dat is nu verholpen. Daardoor kan het aantal bonuspunten voor vakken met te groot SE-CE verschil veranderd zijn en ook het mede daarop gebaseerde schoolcijfer. De verandering is maximaal 0.5 punten.

30 november 2013
Op het blog StukRoodVlees heeft Jaap Dronkers een reactie geschreven op de blogpost van Wouter van Joolingen over de schoolcijferlijst. Deze reactie vindt u hier.

29 november 2013
Door een fout bij het aanmaken van de excel-files zijn de CE-cijfers voor Engels ook in de kolom CE-Spaans gekopieerd. Deze fout heeft geen gevolgen voor de berekeningen. De foute excel-files zijn vervangen.

23 november 2013
De Volkskrant heeft de Schoolcijferlijst 2013 gepubliceerd. Zoeken naar resultaten op de site van de Volkskrant is
hier mogelijk. Op deze site kunt terecht voor uitgebreide informatie over de gebruikten methoden en de resultaten.

4 februari 2013
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft haar lijst met excellente scholen gepubliceerd. Hier vindt u een vergelijking tussen de schoolcijferlijst en de excellente scholen van het MinOC&W [XLSX]

8 januari 2013
Hierbij een link naar een aantal reacties op de publicatie van de Schoolcijferlijst 2012, uit de Volkskrant van 15 december 2012 [PDF]
 
8 december 2012
De Volkskrant heeft de Schoolcijferlijst 2012 gepubliceerd. In het archief van deze site kunt terecht voor uitgebreide informatie over de gebruikten methoden en de resultaten.

11 oktober 2012
Het dagblad Trouw heeft besloten na 15 jaar de publicatie van Schoolprestaties te beeindigen. De Volkskrant heeft besloten Schoolprestaties te gaan publiceren. Een nieuwe editie van Schoolprestaties zal daarom in november of december verschijnen. Ook deze homepage met achtergrondgegevens en technische toelichtingen zal gehandhaafd blijven. [PDF] [PDF] [PDF]

11 januari 2011
In de Volkskrant verschijnt een column van Aleid Truijens over de meer en minder belangrijke factoren in de beoordeling van een school [JPG]

11 mei 2010
Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert een onderzoek naar de gevolgen van de Trouw Schoolprestaties en hoe scholen omgaan met hun score [PAPER 1] [PAPER 2] [PAPER 3]

Schoolcijferlijst 2006-2013

Hoe scoort een middelbare school in Nederland naar verhouding? In hoeverre scoort deze boven een vastgestelde minimumwaarde? En als we naar het niveau kijken waarmee leerlingen de school betraden, is er dan sprake van toegevoegde waarde of eerder van verloren potentieel? Dit zijn de vragen die u zich moet stellen bij de beoordeling van een school. De jaarlijkse publicaties van de Schoolcijferlijst (voorheen Schoolprestaties) beogen hierop antwoord te geven.

De Schoolcijferlijst worden berekend aan de hand van openbare gegevens van de Onderwijsinspectie. Op deze pagina vindt u alle informatie over de rekenmethoden die zijn gebruikt bij de berekening van de Schoolcijferlijst, die De Volkskrant dit jaar heeft gepubliceerd. Ook vindt u uitgebreide informatie over de totstandkoming van de cijfers die gebruikt zijn in de Schoolcijferlijst van voorgaande jaren, laatst gepubliceerd in Trouw op 10 december 2011.

U kunt een gedetailleerd overzicht van deze Schoolcijferlijst downloaden, alsook een uitgebreide toelichting bij de berekeningen.

Indien u vragen heeft die niet op deze pagina of in de uitgebreide toelichting worden beantwoord, kunt u contact opnemen met Jaap Dronkers, Roxanne Korthals of Mark Levels.
 
prof. dr. Jaap Dronkers
Maastricht University [site][contact]
drs. Roxanne Korthals
Maastricht University [site][contact]
dr. Mark Levels
Maastricht University [site][contact]
 
home nl/ en