Berekening
home   nl/ en
2013
Het aantal onvoldoende CE-vakken

Wanneer de geslaagden gemiddeld lager dan een 6.0 hebben gescoord op drie verschillende CE vakken, is het eindcijfer voor de school onvoldoende.

Voor VMBOb en VMBOk zijn Nederlands en wiskunde zogehete kernvakken. Maximaal één van de twee kernvakken mag onvoldoende zijn. Twee onvoldoende kernvakken betekent een onvoldoende eindcijfer voor de school, ook al is het totaal aantal onvoldoende CE vakken niet hoger dan twee. Voor VMBOgt, HAVO en VWO zijn Nederlands, Engels, wiskunde A/C en wiskunde B/D zogehete kernvakken. Ook hier geldt dat maximaal één van de drie kernvakken onvoldoende mag zijn.
Om van het cijfer gebaseerd op het aantal onvoldoende CE vakken, te komen op het eindoordeel per school, kunnen scholen bonuspunten krijgen of verliezen na gelang het bovenbouwrendement van een school boven of onder het niveau ligt dat men mag verwachten op basis van de aanvangskwaliteit en de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen en na gelang een school gemiddeld weinig of veel vakken had met een te groot CE-SE verschil. Voor meer uitleg hierover zie Indicatoren en Toelichting. De SPSS syntax waarin deze berekeningen worden uitgevoerd, kunt u opvragen bij de auteurs van deze website.
VMBOb, VMBOk
VMBOt, HAVO, VWO